فرخی

education

روزگار عنصری

دوره ستایشگری و جایگزینی تاریخ به جای حماسه محمود در سال ۳۸۷ هـ.ق. در بلخ به جای پدر نشست و

Follow by Email
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram
پیمایش به بالا