فارسی دوره اول

education

آموزه هشتم: آزادگی

شعر این درس، به شیوۀ داستانی خوانده می­ شود. خواندن این گونه متن­ها معمولاً با آهنگ نرم و کشش آوایی

دسته‌بندی نشده

آموزه چهارم: سفر شکفتن

حکیمی گفته است: «افسوس که جوان نمی‌داند و پیر نمی‌تواند.» در میان سخنان و پندهای بزرگترها این عبارت زیاد به

education

فارسی پایه هشتم

ستایش: به نام خدایی که آموزه نخست: پیش از اینها آموزه چهارم: سفر شکفتن آموزه هشتم: آزادگی آموزه یازدهم: پرچم

Follow by Email
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram
پیمایش به بالا