سبک خراسانی

دسته‌بندی نشده

سره‌نویسی در سبک خراسانی

بدان‌سان که در دیباچه بررسی شد، زبان دری پس از سربرآوری شهریاران صفاری و سامانی در بخش خاوری ایران نیرو

education

روزگار عنصری

دوره ستایشگری و جایگزینی تاریخ به جای حماسه محمود در سال ۳۸۷ هـ.ق. در بلخ به جای پدر نشست و

education

روزگار فردوسی

درآمدی بر اثر فردوسی دوره حماسه ملی و خردآرمانی سومین دوره مشخصی را که ادب پارسی پشت سر گذاشته و

Follow by Email
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram
پیمایش به بالا