دسته‌بندی نشده

الدرس السابع: تأثیر اللغه الفارسیه

﴿اَلرَّحْمنُ * عَلَّمَ الْقُرآنَ * خَلَقَ الْإنسانَ *عَلَّمَهُ البَیانَ﴾ خداوند بخشاینده، قرآن را آموزش داد و انسان را آفرید، سخن […]