دسته‌بندی نشده

الدرس الأول: الداء و الدواء

قیمَهُ کُلِّ امْرِئٍ ما یُحْسِنُهُ.  (أَمیرُ الْمُؤمِنینَ عَلی) ارزش هر انسانی به آن چیزی است که آن را به خوبی […]