الدرس الثالث: مطر السمک

﴿اللَّهُ الَّذِی یُرْسِلُ الرِّیاحَ فَتُثِیرُ سَحاباً فَیَبْسُطُهُ فِی السَّماءِ…﴾ الروم: ۴۸

خدا همان کسی است که بادها را می فرستد و [بادها] ابری را برمی انگیزند و [خدا] آن [ابر] را در آسمان می گسترانَد.

هَل تُصَدِّقُ أنَ ترَی فی یَومٍ مِنَ الْأیّامِ أَسماکاً تَتَساقَطُ مِنَ السَّماءِ؟!
ترجمه: آیا باور می‌کنی که روزی از روزها ماهی هایی را ببینی که از آسمان فرومی‌افتند.
إنَّ نزُولَ الْمَطَرِ وَ الثَّلْجِ مِنَ السَّماءِ شَیءٌ طبَیعیٌّ؛ وَلکِٰنْ أ یُمْکِنُ أنَ نرَی مَطرَ السَّمَکِ؟!
برگردان: همانا بارش باران و برف از آسمان چیزی طبیعی است؛ اما آیا ممکن است بارش ماهی را ببینیم.
هَل تظَنُّ أنَ یکَونَ ذٰلِکَ الْمَطَرُ حَقیقَهً وَ لَیسَ فِلْماً خَیالیّاً؟! حَسَناً فَانْظُرْ إِلَی هٰذِهِ الصُّوَرِ حَتَّی تُصَدِّقَ.
ترجمه: آیا گمان می‌کنی که این باران حقیقی باشد و فیلم خیالی نباشد؟! خوب، پس به این عکس‌ها نگاه کن تا باور کنی.
 اُنظُرْ بِدِقَّهٍ؛ أنتَ تُشاهِدُ سُقوطَ الْأسَماکِ مِنَ السَّماءِ؛ کَأنَّ السَّماءَ تُمْطِرُ أَسماکاً.
ترجمه: به دقت نگاه کن. تو افتادن ماهی‌ها را از آسمان می‌بینی. گویی آسمان ماهی [ها] می‌بارد.
یُسَمّی النّاسُ هٰذِهِ الظّاهِرَهَ الطَّبیعیَّهَ «مَطَرَ السَّمَکِ ». حَیَّرَتْ هٰذِهِ الظّاهِرَهُ النّاسَ سَنَواتٍ طَویلَهً فَما وَجَدوا لَها جَواباً.
ترجمه: مردم این پدیده طبیعی را باران ماهی می‌نامند. این پدیده مردم را سال های طولانی‌ای به شگفت آورد؛ و برای آن جوابی نیافتند.
یَحْدُثُ «مَطَرُ السَّمَکِ » سَنَویّاً فی جُمهوریَّهِ الْهُندوراس فی أَمِریکَا الْوُسطَی.
ترجمه: باران ماهی سالانه در جهموری هندوراس در آمریکای مرکزی رخ می‌دهد.
تَحدُثُ هذِهِ الظّاهِرَهُ مَرَّتَینِ فی السَّنَهِ أَحیاناً.
ترجمه: این پدیده احیانا دوبار در سال روی می‌دهد.
فَیلُاحِظُ النّاسُ غَیمَهً سَوداءَ عَظیمَهً وَ رَعداً وَ بَرقاً وَ ریاحاً قَویَّهً وَ مَطَراً شَدیداً لِمُدَّهِ ساعَتَینِ أَو أَکثَرَ.
ترجمه: پس مردم ابری سیاه و بزرگ، رعد و برق، بادهایی قوی و باران شدیدی را به مدت دو ساعت یا بیشتر ملاحظه می‌کنند.
ثُمَّ تصُبِحُ الْأرَضُ مَفروشَهً بِالْأسَماکِ، فَیَأخُذُهَا النّاسُ لِطَبخِها وَ تَناوُلِها.
ترجمه: سپس زمین پوشیده از ماهی [ها] می‌گردد؛ و مردم آن‌ها را برای پختن و خوردن می‌گیرند.
حاوَلَ الْعُلَماءُ مَعرِفَهَ سِرِّ تِلْکَ الظّاهِرَهِ الْعَجیبَهِ؛ فَأَرْسَلوا فَریقاً لِزیارَهِ الْمَکانِ وَ التَّعَرُّفِ عَلَی الْأسَماکِ الَّتی تَتَساقَطُ عَلَی الْأرضِ بَعدَ هٰذِهِ الْمطارِ الشَّدیدهِ،
ترجمه: دانشمندان تلاش کردند که راز این پدیده عجیب را بشناسند؛ پس گروهی را برای دیدن مکان و شناسایی ماهی هایی که پس از این باران های شدید بر زمین فرومی‌افتند فرستادند.
فَوَجَدوا أَنَّ أَکثَرَ الْأسَماکِ الْمُنتَشِرَهِ عَلَی الْأرضِ مِنْ نَوعٍ واحِدٍ، وَلٰکِنَّ الْغَریبَ فی الْأمرِ أَنَّ الْأسَماکَ لَیسَتْ مُتَعَلِّقَهً بِالْمیاهِ الْمُجاوِرَهِ.
ترجمه: پس فهمیدند که بیشتر ماهی های پخش شده بر روی زمین از یک نوع اند؛ اما شگفتی در این موضوع آن است که ماهی‌ها متعلق به آب های مجاور نیستند.
بَلْ بِمیاهِ الْمُحیطِ الْأطْلَسیِّ الَّذی یَبْعُدُ مَسافَهَ مِائَتَی کیلومترٍ عَنْ مَحَلِّ سُقوطِ الأْسَماکِ.
ترجمه: بلکه متعلق به آب های اقیانوس اطلس اند  که از محل فرو افتادن ماهی، مسافت ۲۰۰ کیلومتر دورتر است.
ما هوَ سَبَبُ تَشکیلِ هٰذِهِ الظّاهِرَهِ؟! یَحْدُثُ إعْصارٌ شدیدٌ فَیَسحَبُ الْأسَماکَ إلَی السَّماءِ بِقوَّهٍ.
ترجمه: علت شکل گرفتن این پدیده چیست؟! گردبادهای شدیدی روی می‌دهد و ماهی‌ها را با قدرت به آسمان می‌کشاند.
وَ یَأخُذُها إِلَی مَکانٍ بَعیدٍ وَ عِندَما یَفقِدُ سُرعَتَهُ تَتَساقَطُ عَلَی الْأرضِ.
ترجمه: و آن‌ها را به مکانی دور می‌برد؛ هنگامی‌که سرعتش را از دست می‌دهد، ماهی‌ها بر روی زمین فرو می‌افتند.
 یحَتفَلُ النّاسُ فی الْهُندوراس بِهٰذَا الْیَومِ سَنَویّاً وَ یُسَمّونَهُ «مِهرَجانَ مَطَرِ السَّمَکِ».
ترجمه: مردم در هندوراس این روز را سالانه جشن می‌گیرند و آن را جشنواره باران ماهی می‌نامند.

عیّن الصحیح و الخطأ حسب نص الدرس.

۱- یحتفلُ أهالی الهندوراس بهذا الیوم شهریاً و یُسمونه «مهرجان البحر».    ꭓ

۲-عندما یفقدُ الإعصار سرعته، تتساقط الأسماک علی الأرض.     √

۳- یئسَ العلماء من معرفه سرّ تلک الظاهره العجیبه.    ꭓ

۴- إنّ نزول المطر و الثلج من السماء أمرٌ طبیعی.    √

۵- تحدُثُ هذه الظاهره عشر مراتٍ فی السّنه.     ꭓ

إعلموا

أشکال الأفعال (۱)

فعل ها در زبان عربی بر اساس شکل «سوم شخص مفرد در فارسی» به دو گروه تقسیم می شود.

گروه اول: فعل هایی که فقط از حروف اصلی تشکیل می شود.

گروه دوم: فعل هایی که علاوه برحروف اصلی، حروف زائد دارد. بیشتر فعل های «ماضی سوم شخص مفرد» که در متوسطۀ اول با آن آشنا شدید از سه حرف اصلی تشکیل می شد؛ مانند خرجَ، عرفَ ، قطعَ و شکرَ.

ماضی سوم شخص مفرد« برخی فعل ها نیز بیشتر از سه حرف است؛ مانند استخرج، اعترف، انقطع و تشکر؛ در کتاب های عربی متوسطۀ اول تا حدودی با چنین فعل هایی آشنا شده بودید.

 اکنون با فعل هایی که «سوم شخص مفرد ماضی» آنها بیش از سه حرف است، بیشتر آشنا شوید.

بابهای ثلاثی مزید

ماضی مضارع امر مصدر حروف زائد
اِسْتَفعَلَ یَسْتَفعِلُ اِسْتَفْعِلْ اِسْتَفْعِلْ همزه –  سین   – تاء
اِفتَعَلَ یَفْتَعِلُ اِفتَعِلْ اِفْتِعال همزه – تاء
اِنفَعَلَ یَنْفَعِلُ اِنْفَعِلْ اِنْفِعال همزه –  نون
تَفَعَّلَ یَتَفَعَّلُ تَفَعَّلْ تَفَعُّل تاء – تکرار عین الفعل
البابالماضیالمضارعالأمرالمصدر
استفعالاسترجع: پس گرفتیسترجع: پس می گیرداسترجع: پس بگیراسترجاع: پس گرفتن
افتعالاشتغل: کار کردیشتغل: کار می کنداشتغل: کار کناشتغال: کار کردن
انفعالانفتح: باز شدینفتح: باز می شودانفتح: باز شوانفتاح: باز شدن
تفعلتخرج: دانش آموخته شدیتخرج: دانش آموخته می شودتخرج: دانش آموخته شوتخرج: دانش آموخته شدن
ثلاثی مزید

اختبر نفسک: ترجم الأفعال الثلاثیه المزیده، ثم عیّن نوع الباب. (خودت را بیازما: فعلهای ثلاثی مزید را ترجمه کن؛ سپس نوع باب را معین کن)

ماضی                               مضارع                              امر                                 مصدر

استغفر: آمرش خواست    یستغفر: آمرزش می خواهد          استغفر: آمرزش بخواه          استغفار: آمرزش خواستن

اعتذر: پوزش خواست     یعتذر: پوزش می خواهد             اعتذر: پوزش بخواه             اعتذار: پوزش خواستن

انقطع: بریده شد            ینقطع: بریده می شود                انقطع: بریده شو                  انقطاع: بریده شدن

تکلّم: سخن گفت            یتکلّم: سخن می گوید                 تکلّم: سخن بگو                  تکلّم: سخن گفتن

حوارٌ =گفتگو

(فی قسم الجوازات)= در بخش گذرنامه ها

شرطیّ إداره الجوازات= پلیس اداره گذرنامهالمسافر الإیرانی= مسافر ایرانی
أهلا و سهلا بکم. من أیّ بلد أنتم؟ =خوش آمدید. شما اهل کدام کشور هستید؟نحن من إیران و من مدینه زابل. = ما اهل ایران و از شهر زابل هستیم.
مرحبا بکم. شرفتمونا. =درود بر شما، مشرف فرمودید.أشکرک یا سیدی. =سپاس گزارم آقا.
ماشاءالله ! تتکلم بالعربیه جیدا! = آفرین. عربی را بسیار خوب صحبت می کنی!أحبّ هذه اللغه. العربیه جمیله. =این زبان را دوست دارم. عربی زیباست
کم عدد المرافقین؟=تعداد همراهان چند نفر است؟سته: والدای و أختای و أخوای. =شش نفر؛ پدر و مادرم و دو خواهرم و دو برادرم.
أهلا بالضیوف. هل عندکم بطاقات الدخول؟ =مهمانان خوش آمدید . آیا کارت ورود دارید؟نعم؛ کل واحد منا بطاقته بیده. =بله؛ هریک از ما کارتش در دستش است.
الرجال علی الیمین و النساء علی الیسار للتفتیش. =مردها سمت راست و زن ها سمت چپ برای بازرسی.علی عینی. =به روی چشمم.
رجاء؛ اجعلوا جوازاتکم فی أیدیکم. =لطفا گذرنامه هایتان را در دستانتان بگیرید.نحن جاهزون. =ما آماده ایم.

التمارین

التمرین الأول: عیّن الجمله الصحیحه وغیر الصحیحه حسب الحقیقه و الواقع. (جمله درست و نادرست را بر حسب حقیقت و واقع معین کن.)

۱- المهرجان احتفال بمناسبه جمیله، کمهرجان الأزهار و مهرجان الأفلام    درست

جشنواره، جشنی به مناسبت زیبایی است، مانند جشنواره گل و جشنواره فیلم.

۲- الثلج نوع من أنواع نزول الماء من السماء ینزل علی الجبال فقط.         نادرست  

برف گونه ای از گونه های ریزش آب از آسمان است که فقط در کوه ها می بارد.

۳- یحتفل الإیرانیون بالنوروز أول یوم من أیام السنه الهجریه الشمسیه.       درست 

ایرانیان نوروز، اولین روز از روزهای سال هجری خورشیدی را جشن می گیرند.

۴- تعیش الأسماک فی النهر و البحر و لها أنواع مختلفه.                        درست  

ماهی ها در رود و دریا زندگی می کنند و گونه های مختلفی دارند.

۵- الإعصار ریح شدیده لا تنتقل من مکان إلی مکان آخر                      نادرست

گردباد باد شدیدی است که از مکانی به مکانی دیگر منتقل نمی شود.

اَلتمرین الثّانی: عیّن الجواب الصحیح. (پاسخ درست را مشخص کن)

۱- الماضی من «ینقطع»:                      تقطع □   قطع □     انقطع

۲- المضارع من «استرجع»:               یراجع □  یسترجع ■   یرجع □

۳- المصدر من «تعلّم»:                    تعلیم □        تعلّم ■     استعلام □

۴- الأمر من «تستمع»:                    اسمع □       تسمع □     استمع

۵- النهی من «تحتفل»:                   لاتحتفل □ لاتحتفل ■  مااحتفل □

۶- المستقبل من «یبتسم»:                 سیبتسم ■    ابتسم □   ابتسام □

اَلتمرین الثّالث: تَرجم الأیات و الحدیثَین، ثم عین نَوع الأفعال. (آیه ها و دو حدیث را ترجمه کن؛ سپس نوع فعل ها را مشخص کن)

۱- ﴿ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّهُ ﴾ آل عمران : ۱۳۵ (فعل ماضی / فعل مضارع)

پس برای گناهانشان آمرزش خواستند و چه کسی غیر از خدا گناهان را می آمرزد.

۲- ﴿ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَیْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّی مَعَکُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِینَ ﴾ یونس : ۲۰  (فعل امر / فعل امر)

پس بگو غیب تنها برای خداست؛ پس منتظر باشید؛ همانا من با شما از منتظرانم .

۳- ﴿ وَ اصْبِرْ عَلى ما یَقُولُونَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِیلاً…﴾ المزمل: ۱۰ (فعل امر / مضارع / امر)

و بر آنچه می گویند صبر کن و از آنها دوری کن.

۴- الناس نیام؛ فإذا ماتوا انتبهوا. رسول الله   (ماضی / ماضی)

مردم خفتگانند، پس آنگاه که بمیرند بیدار می شوند.

۵- إنّکم مسؤولون حتی عن البقاع و البهائم. رسول الله.

همانا شما مسئول هستید حتی در مقابل قطعه زمین ها و چارپایان.

سعیدجعفری
جعفری سعید
سعید جعفری

اَلتمرین الرابع: ضع فی الدائره العدد المناسب. «کلمه واحده زائده.»

۱- المسجد (مسجد)                        (6) یدرُس فیه الطالب. (دانش آموز در آن درس می خواند.)

۲- المشمش (زردآلو)                     (3) عَینُ الْماءِ وَ نَهرٌ کَثیرُ الْماءِ. (چشمه آب و رود بسیار آب است.)

۳- الینبوع (چشمه/ جوی پرآب)           (2) فاکههٌ یأکلها الناس مجففه و غیرمجفّفه. (میوه ای است که مردم آن را خشک و غیرخشک می خورند.)

۴- الموت (مرگ)                        (1) بَیتٌ مُقَدَّسٌ لِأَداءِ الصَّلاهِ عِندَ الْمُسلِمینَ. (نزد مسلمانان خانه مقدسی است برای گزاردن نماز)

۵- اللیل (شب)                           (5) اَلْوَقتُ الْمُمتَدُّ مِن مَغرِبِ الشَّمسِ إلی طُلوعِ الْفَجْرِ. (زمان ممتد از غروب خورشید تا طلوع سپیده)

۶- الصف (کلاس/ آموزگاه)

اَلتمرین الخامس: عیّن الکلمات المترادفه والمتضاده.    (= ≠)(واژگان مترادف و متضاد را مشخص کن.)

أنزل / أصبح / حفله / رفع / صعود / صار / حجره / مهرجان / نزول / غرفه

أصبح (شد)= صار/ حفله (جشن)= مهرجان / رفع (بالا برد)≠ أنزل(پایین آورد)/  صعود(بالا رفتن) ≠  نزول (پایین آمدن)

اَلتمرین السادس: ضع فی الفراغ فعلاً مناسبا. (در جای خالی فعل مناسب بگذار.)

۱- ﴿ فاصبر إنّ وعد الله حق و …….. لذنبک﴾ غافر: ۵۵                 استرجع □ استغفر

(پس صبر کن همانا وعده خداوند حق است و برای گناهت آمرزش بخواه.)

۲- إن شاءالله فسوف ……….کلّنا من المدرسه بعد سنتین.              نتخرّج ■    تخرّجنا □

(اگر خدا بخواهد پس همه ما از مدرسه پس از دو سال دانش آموخته می شویم.)

۳- إلهی قد ………..رجائی عن الخلق و أنت رجائی.                    انقطعت □ انقطع

(خدایا امید من از مردم بریده شده است و تو امید منی.)

۴- کان صدیقی ……….. والده للرجوع إلی البیت.                          ینتظر ■ یصدق □

(دوست من برای بازگشت به خانه منتظر پدرش بود.)

۵- أنا و زمیلی ……….. رسائل عبر الإنترنت.                           استلمنا ■ استلمت □

(من و هم کلاسی ام نامه هایی را از راه اینترنت دریافت کردیم.)

عبر: از راه

أنوار القرآن

انتخب الجواب الصحیح فی الترجمه الفارسیه. (پاسخ درست را در ترجمه فارسی بگزین.)

۱- ﴿ وَ لا تَیْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا یَیْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْکافِرُونَ ﴾ یوسف: ۸۷

و از رحمت خدا ناامید نشوید■ نشدند□؛ زیرا جز گروه کافران کسی از رحمت خدا ناامید نشده است□ نمی شود■.

۲- ﴿ ادْعُ إِلى سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَهِ وَ الْمَوْعِظَهِ الْحَسَنَهِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ ﴾ ا لنحل: ۱۲۵

با دانش و فرمان□ اندرز■ نیکو به راه پروردگارت فرا بخوان و با آنان به [شیوه ای] که خوب□ بهتر■ است گفت وگو کن.

۳- ﴿ فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ وَ اشْکُرُوا لِی ﴾ ۱۵۲البقره: پس ما را□ مرا■ یاد کنید؛ تا شما را یاد کنم از من سپاس گزاری کنید شکرگزاری کنید

۴- ﴿لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها ﴾ خدا به کسی جز به اندازۀ توانش■ درخواستش□ تکلیف نمی دهد؛ ۵- ﴿لَها ما کَسَبَتْ وَ عَلَیْها مَا اکْتَسَبَتْ ﴾ ا لبقره: ۲۸۶ هرکس آنچه را که [از خوبی ها] کسب کرده، به سودش■زیانش□ است، و آنچه را  [نیز که از بدی ها]کسب کرده، به سودش□ زیانش■ است،

اَلْبَحثُ الْعِلمیُّ

اِبحَثْ عَن قِصَّهٍ قُرآنیَّهٍ قَصیرَهٍ بِاللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ فِی الْإنتِرنِت أَوْ مَجَلَّهٍ أَوْ کِتابٍ وَ تَرجِمْها إلَی الْفارِسیَّهِ، مُستَعیناً بِمُعجَمٍ عَرَبیٍّ – فارِسیٍّ.

ترجمه: به دنبال داستان قرآنی کوتاهی به زبان عربی در اینترنت یا مجله یا کتابی بگرد و آن را با استفاده از واژه نامه عربی – فارسی به فارسی برگردان.

صرف فعل «رأی»
صرف فعل «رأی»
بابهای عربی

برای شرکت در آزمونک عربی۱ مشترک (آموزه ۱ تا ۳) اینجا را کلیک کنید.