الدرس الأول: ذاک هو الله

او همان خدایی است

اُنْظُرْ لِتِلْکَ الشَّجَرَه / ذاتِ الْغُصونِ النَّضِرَه

ترجمه: به آن درخت دارای شاخه‌های تازه بنگر.

کَیفَ نَمَتْ مِنْ حَبَّهٍ / وَ کَیفَ صارَتْ شَجَرَه

ترجمه: چگونه از دانه‌ای رویید و چگونه درختی شد.

فَابْحَثْ وَ قلُ منَ ذَا الَّذی / یُخْرِجُ مِنهَا الثَّمَرَه

ترجمه: پس جستجو کن و بگو چه کسی از آن، میوه درمی‌آورد.

وَ انْظُرْ إِلَی الشَّمسِ الَّتی / جَذوَتُها مُسْتَعِرَه

ترجمه: به خورشید بنگر که زبانه‌های آتشش فروزان است.

فیها ضیاءٌ وَ بِها / حَرارَهٌ مُنتَشِرَه

ترجمه: در آن روشنایی است و از آن گرما می‌پراکند.

مَنْ ذَا الَّذی أَوْجَدَها / فی الْجَوِّ مِثلَ الشَّرَرَه

ترجمه: چه کسی آن را در هوا همچون اخگر [پاره آتش] پدید آورد.

ذاکَ هوَ اللّٰهُ الَّذی / أَنعُمُهُ مُنهَمِرَه

ترجمه: آن (او) همان یزدانی است که نعمت‌هایش ریزان است.

ذو حِکمَهٍ بالِغَهٍ / وَ قُدرَهٍ مُقتَدِرَه

ترجمه: دارای دانش کامل و نیرویی پرتوان است.

اُنْظُرْ إِلَی اللَّیلِ فَمَنْ / أَوْجَدَ فیهِ قَمَرَه

ترجمه: به شب بنگر، پس چه کسی ماه را در آن پدید آورد.

وَ زانَهُ بِأَنْجُمٍ / کَالدُّرَرِ الْمُنتَشِرَه  

ترجمه: و آن (شب) را با ستارگانی همچون مروارید پراکنده آراست. 

وَ انْظُرْ إِلَی الْغَیمِ فَمَنْ / أَنزَلَ مِنْهُ مَطَرَه

ترجمه: به ابر بنگر، پس چه کسی باران را از آن فروفرستاد.

واژگان درس یکم عربی دهم مشترک
ضمیر در عربی

«أخ» در زبان عربی

کلمه «أخ» در عربی

در گروه های دو نفره شبیه گفت وگوی زیر را در کلاس اجرا کنید.

حوارٌ = گفتگو

(التعارف فی مَطارِ النَّجَفِ الْأشرَفِ) آشنایی در فرودگاه نجف اشرف

زائِرُ مَرقَدِ أمیرِالْمُؤمِنینَ عَلیّ = دیدارگر آستانه امیرالمؤمنینأَحَدُ الْمُوَظَّفینَ فی قاعَهِ الْمَطارِ = یکی از کارمندان در سالن فرودگاه
اَلسَّلامُ عَلَیکُم. = درود بر شما.وَ عَلَیکُمُ السَّلامُ وَ رَحمَهُ اللّهِ وَ بَرَکاتُهُ. = و بر شما درود و رحمت خدا و برکاتش.
صَباحَ الْخَیرِ یا أَخی. = بامداد خوش، ای برادرم.صَباح النور و السُّرور. = بامداد شما هم همراه نور و شادی.
کیفَ حالک؟ = حالت چطور است؟أنا بِخیر، و کیفَ أنت؟ = من خوبم. تو چطوری؟
بخیر و الحمَد لله. = خوبم، خدا را سپاس.عَفواً، مِنْ أَینَ أَنتَ؟ = ببخشید. تو اهل کجایی؟
أَنا مِنَ الْجُمهوریَّهِ الْإسلامیَّهِ الْإیرانیَّهِ. = من اهل جمهوری اسلامی ایران ام.مَا اسْمُکَ الْکَریمُ؟ = نام ارجمندت چیست؟
اِسمی حُسَینٌ وَ مَا اسْمُکَ الْکَریمُ؟ = نام من حسین است و نام ارجمند تو چیست؟اِسمی عَبدُ الرَّحمانِ. = نام من عبدالرحمان است.
هَل سافَرْتَ إلی إیرانَ حَتَّی الآن؟ = آیا تاکنون به ایران سفر کرده‌ای؟لا؛ مَع الأسَف؛ لکنّی أحبُّ أن أسافرَ. = نه؛ متأسفانه، ولی دوست دارم که سفر کنم.
إن شاء الله تُسافِر إلی إیران! = اگر خدا بخواهد به ایران سفر می‌کنی.إن شاء الله؛ إلی اللقاء؛ مَع السَّلامه. = اگر خدا بخواهد؛ به امید دیدار، به سلامت.
فی أَمانِ اللّه. = خدا نگهدارفی أَمانِ اللّهِ وَ حِفظِهِ، یا حَبیبی. = در امان خدا (خدا نگهدار)، ای دوست من

۱- تعارف: آشنایی با یکدیگر ۲- قاعه: سالن ۳- مطار: فرودگاه ۴- مع الأسف: متأسفانه ۵- أن أسافر: که سفر کنم

ادات استفهام / کلمه های پرسشی

گوشزد: دانش آموزان ارجمند، برخی از این واژه های پرسشی را هنوز نخوانده اید؛ ولی بهتر است همه اینها را بیاموزید.

صیغ الأفعال
ضمیرها
معنای فعل ها
ضمیر اشاره

التمارین

اَلتمرینُ الأول: تَرجِم هذِه الجُمل، واکتُب نَوعَ الأفعال. (این جمله‌ها را ترجمه کن و نوع فعل‌ها را بنویس.)

اُکتُب رسالتک: نامه ات را بنویس – فعل امر / لا تَکتبْ علی الجِدار: روی دیوار ننویس – فعل نهی

اُکتُبوا واجباتِکُم: تکالیفتان را بنویسید – فعل امر / هُنّ لایَکتبنَ بسُرعه: آنها به سرعت نمی نویسند – فعل مضارع منفی

سَأکتبُ درسی: درسم را خواهم نوشت – فعل مستقبل/ إنَّنا سَوف نَکتبُ أبحاثاً: ما پژوهش‌هایی را خواهیم نوشت – فعل مستقبل

کانوا یَکتبونَ بِدقه: با دقت می نوشتند – فعل ماضی استمراری / ما کَتبتُم تَمارینکم: تمرین‌هایتان را ننوشتید – فعل ماضی منفی

۱ – تَرْجِمْ: ترجمه کن  

التمرینُ الثانی: ضَع فِی الدّائِرَهِ الْعَدَدَ الْمُناسِبَ. «کَلِمَهٌ واحِدَهٌ زائِدَهٌ.» (در دایره عدد مناسب را بگذار.)

۱- اَلشَّرَرَه (اخگر) / (۷) مِنَ الْأَحجارِ الْجَمیلَهِ الْغالیَهِ ذاتِ اللَّونِ الْأَبیَضِ. (از سنگهای زیبای گران‌بها که دارای رنگ سپید است)

۲- اَلشَّمْسُ (خورشید) /(۲)جَذوَتُها مُسْتَعِرَهٌ، فیها ضیاءٌ وَ بِها حَرارَهٌ مُنتَشِرهٌ. (پاره آتشش فروزان است؛ در آن روشنایی است و به وسیله آن گرما پخش می‌شود.)

۳- اَلْقَمَرُ (ماه)(۳)کَوکَبٌ یَدورُ حَولَ الْأَرضِ؛ ضیاؤُهُ مِنَ الشَّمسِ. (سیاره‌ای که پیرامون زمین می‌گردد؛ روشنایی اش از خورشید است.)

۴- اَلْأَنعُمُ (نعمت‌ها) /(۵)بُخارٌ مُتَراکِمٌ فِی السَّماءِ یَنزِلُ مِنهُ الْمَطَرُ. (بخاری فشرده در آسمان که از آن باران فرومی‌ریزد.)

۵-اَلْغَیْمُ (ابر) / (۶)مِنَ المَلابسِ النسِّائیهِّ ذاتِ الْلَوانِ المُختلَفَهِ. ( از لباس‌های زنانه که دارای رنگهای گوناگون است)

۶- اَلْفُستانُ (پیراهن زنانه)/(۱)قِطعَهٌ مُنفَصِلَهٌ عَنِ النّارِ الْمُستَعِرَهِ. (پاره‌ای گسسته از آتش فروزان است.)

۷- اَلدُّرَرُ (مرواریدها)

۱ – ضَعْ: بگذار

التمرینُ الثالث: ضَع هذِهِ الْجُمَلَ وَ التَّراکیبَ فی مَکانِهَا الْمُناسِبِ. (این جمله‌ها و ترکیب‌ها را در جای مناسبش بگذار.)

هؤلاءِ فائِزاتٌ / هذانِ الدَّلیلانِ / تلکَ بَطّاریَّهٌ / أُولئِکَ الصّالِحونَ / هؤلاءِ الْأَصدقاءُ / هاتانِ الزُّجاجَتانِ

مفرد مؤنثمثنای مذکرمثنای مؤنث
تلکَ بَطّاریَّهٌهذانِ الدَّلیلانِهاتانِ الزُّجاجَتانِ
جمع مذکر سالمجمع مؤنث سالمجمع مکسّر
أُولئِکَ الصّالِحونَهؤلاءِ فائِزاتٌهؤلاءِ الْأَصدقاءُ

 اَلتمرین الرابع: اُکتُب وزنِ الکَلِمات التالِیَه و حُروفها الأصلیّه. (وزن کلمه‌های زیر و حروف اصلیشان را بنویس.)

۱- ناصِر، مَنصور، أنصار: فاعل – مفعول – افعال / (ن، ص، ر)

۲- صبّار، صَبور، صابِر: فعّال – فعول – فاعل / (ص، ب، ر)

اَلتمرین الخامس: ضَع المُترَادِفاتِ وَ المُتضَادّاتِ فی مَکانِهَا المُناسِبِ. (= ≠) (مترادف و متضادها را در جای خالی مناسب بگذار.)

ضیاء/ نامَ / ناجِح / مَسرور / قَریب / جَمیل / نِهایه / یَمین / غالیَه / شِراء / مَسموح / مُجدّ

رَخیصَه (کم‌بها) ≠ غالیَه (گران‌بها) / راسِب (مردود)≠ ناجح (موفق)/ یَسار(چپ)یَمین (راست)

بَیع (فروش)≠ شِراء(خرید) / بِدایَه (آغاز) ≠ نِهایَه (پایان) / بَعید (دور) ≠ قَریب (نزدیک)

رَقدَ (خوابید) = نامَ / قبیح (زشت) ≠ جَمیل (زیبا) / نور (روشنایی) = ضیاء

حَزین (غمگین) ≠ مَسرور(شاد) / مُجتَهد (کوشا) = مُجِدّ / ممنوع (ممنوع) ≠ مَسموح (جایز)

التمرین السادس: اُرسُم عقاربَ السّاعات. (عقربه‌های ساعت را رسم کن.)

الخامِسه و الرُّبع = پنج و ربع  / الثامِنَه و النّصف = هشت و نیم / التاسِعَه إلّا رُبعاً =  یک ربع مانده به شش

۱- فراغ: جای خالی

ساعت در عربی

اَلْبَحثُ الْعِلمیُّ (پژوهش علمی.)

ابِحَثْ فِی الْإنترِنتِ أوَ المْکتبَهَ عَن نصَّ قصَیر أوَ جُمَلٍ بِاللغُّهِ العْرَبیهَّ حَولَ عَظمَهِ مَخلوقاتِ اللّهِ، ثُمَّ تَرجِمْهُ إلَی الْفارِسیَّهِ مُسْتَعیناً بِمُعجَمٍ عَرَبیٍّ – فارِسیٍّ. (در اینترنت یا کتابخانه به دنبال متنی کوتاه یا جمله‌هایی به زبان عربی درباره شکوه آفریدگان خداوند بگرد؛ سپس به یاری واژه نامه عربی – فارسی آن را فارسی برگردان.)

جِبالُ کَبیرکوه فی مَدینَهِ بَدرَه بِمُحافَظَهِ إیلام. (رشته کوه‌های کبیرکوه در شهر بدره در استان ایلام.)

رشته کوه های کبیرکوه
اسم در عربی از نظر تعداد

شاطِئُ کوشکُنار فی مُحافَظَهِ هُرمُزجان

(دریابار کوشکنار در استان هرمزگان)

کوشکنار

عَینُ رامیان فی مُحافَظَهِ غُلِستان

(چشمه رامیان در استان گلستان)

رامیان

وادی دَلْفارْد فی محافَظَهِ کِرمان

(دره دلفارد در استان کرمان)

دلفارد

پی دی اف درس ۱ عربی ۱ (ذاک هو الله)

آزمون خودسنجی

برای دریافت آزمون خودسنجی از درس ۱ عربی پایه دهم ریاضی اینجا را کلیک کنید. (بدون قواعد)

برای دریافت آزمون خودسنجی از درس ۱ عربی پایه دهم ریاضی اینجا را کلیک کنید. (معنا و قواعد)

اسم اشاره در عربی
ادات استفهام / کلمه های پرسشی