دسته‌بندی نشده

قالبهای شعر پارسی

قالب شعر و قالب نثر چکیده قالبهای شعر پارسی مثنوی (دوگانه) شعری است که هر بیت قافیه جداگانه ای دارد. […]