دسته‌بندی نشده

سره در واژه و اصطلاح

سره در واژه  واژه «سره» از دو واژک «سر» و «ه»ساخته شده است. واژک «–ِ-»که در سپیده‌دم پارسی دری «–َ-»به […]