دسته‌بندی نشده

نیایش: نگارش (۲)

الهی به حق خودت، حضورم ده و از جمال آفتاب آفرینت، نورم ده! چگونه خاموش باشم که دل، در جوش […]