دسته‌بندی نشده

ستایش: دریای لطف

۱- شکر و سپاس و منت و عزت خدای را / پروردگار خلق و خداوند کبریا قلمرو زبانی: منت: سپاس […]