دسته‌بندی نشده

الدرس الرابع: التجربه الجدیده

اَلتَّجرِبَهُ الْجَدیدَهُ (تجربه تازه.) تَفَکُّرُ ساعَهٍ خَیْرٌ مِنْ عِبادَهِ سَبْعینَ سَنَهً. (ساعتی اندیشیدن از نیایش هفتاد ساله بهتر است.) کانَ […]