دسته‌بندی نشده

آموزه شانزدهم: خسرو

نوع ادبی: غنایی / قالب: داستان کوتاه / درون مایه: اعتیاد – همنشین بد / زاویه دید: اول شخص / […]