دسته‌بندی نشده

آموزه یکم: پرورش موضوع

یکی از نخستین پرسشهایی که هنگام نوشتن، باید به آن پاسخ داد، این است: «درباره چه موضوعی بنویسیم؟» وقتی کسی […]