دسته‌بندی نشده

آموزه سوم: نگارش ادبی(۲) قطعه ادبی

پیش از این دانستیم نثر دو گونه است: نثر زبانی و نثر ادبی. نثر زبانی معمولا در نوشتن گزارش‌ها، مقاله‌ها، […]