دسته‌بندی نشده

الدرس الخامس: یا إلهی

رَبِّ اجْعَلْنی مُقیمَ الصَّلاهِ وَ مِنْ ذُرّیتی رَبَّنا وَ تَقَبَّلْ دُعاءِ. پروردگارا، مرا و فرزندانم را برپادارنده نماز قرار بده؛ […]