دسته‌بندی نشده

آموزه هشتم: از پاریز تا پاریس

◙ پاریز کلاس ششم ابتدایی نداشت. ناچار می‌بایست ده فرسخ راه را پیموده به سیرجان بروم. عصر با «الاغ تور» […]