آموزه پانزدهم: درس آزاد (ادبیات بومی ۲)

شعر لری

چی ودسم ده نیا ، رهته دلم واویلا…… ترجمه:(دیگر چیزی از دستم بر نمی اید دل را باخته ام واویلا).

ای دله دیگ پسین برده گلم واویلا……..ترجمه: ( این دل را دیروز عصر یارم از من گرفته واویلا)

یه چه جادویی ودل کرده که وابیده کلو. ترجمه: ( او چه جادویی به کار برده که دل را دیوانه خود کرده)

عاشقم کرده سرا پا خجلم واویلا……… ترجمه: (عاشقم کرده و سراپا خجالت می کشم ، واویلا)…

جل جلم کرده خشم نونه چه وابیده ومو. ترجمه: (خانه خرابم کرده و خودش هم نمی داند چه برسرم آمده)

یار بالا بغل سنگدلم واویلا…………… ترجمه: ( یار بلند قامت و سنگ دل من ، واویلا )

دل ودین توکلووه موهم ودین دلم.………ترجمه: ( دل به دنبال تو دیوانه شده و من هم به دنبال دل راه افتادم ).

چه کنم روزی یهجا سیت وبلم واویلا…..ترجمه: ( چکار کنم که هر روز جایی به دنبال تو هستم، واویلا )

چه بدی کردم وتو ،نیله دلم زور مگه…. ترجمه: ( چه بدی از من دیدی ، دلم نمیزاره چرا زور می گویی)

غم دنیانه توکردی وکلم واویلا………… ترجمه: ( غم دنیا را تو بر دوشم سوار کردی، واویلا)

با سپاس از: موسی عباسی(سراینده)                  ویرایشگر: علیرضا رعایایی        

Follow by Email
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram
پیمایش به بالا