ترجمه سرای سعید

ترجمه هر متن عربی به ویژه متن حقوقی به زبان فارسی، با قیمتی درخور و دانشجویی

ویرایش متن های فارسی

تلگرام: ۰۹۳۷۶۷۹۷۸۵۲          همراه: ۰۹۱۲۰۹۲۰۰۹۱

دورگو: ۰۲۱۶۶۴۰۳۹۳۵             

پیام نگار: saeedjafari_77@yahoo.com

 

سعید جعفری
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram
پیمایش به بالا