آزمون خرداد و شهریور: فارسی۳

آزمون نهایی خرداد فارسی ۳ سال ۱۳۹۹

آزمون نهایی خرداد۱۴۰۰ فارسی پایه دوازدهم

ویدئوی آزمون نهایی خرداد۹۹ بخش۱

shomarak-f3

شرایط قبولی در پایه دوازدهم