بایگانی برچسب: s

الدرس الثانی: المواعظ العددیه من رسول الله

ساعتی اندیشیدن بهتر از عبادت هفتاد سال است.

پاداش هفت [چیز] برای بنده در حالی که پس از مرگش در گورش است جاری می‌شود:

هر کس دانشی را یاد داد، یا جویی را روان کرد، یا چاهی را کَند، یا نخلی را کاشت،

یا مسجدی ساخت، یا قرآنی به ارث گذاشت، یا فرزندی به جا نهاد که پس از مرگش برایش آمرزش بخواهد.

خدا مهربانی (رحمت) را صد بخش کرد؛ نود و نه بخش را نزد خودش نگه داشت.

و یک بخش را در زمین فرو فرستاد، از همان بخش، آفریدگان به هم مهربانی می‌کنند.

قطعاً خوراک یک تن برای دو تن بسنده است و خوراک دو تن برای سه چهار تن بس است،

همه با هم بخورید و پراکنده نشوید؛ زیرا فزونی (برکت) با گروه است.

دو تن از یک تن بهتر و سه تن از دو تن بهتر و چهار تن از سه تن بهتر است؛ شما باید در گروه باشید.

هر کس چهل بامداد برای خدا یکرنگ شود. (پاک شود.) چشمه‌های دانش (حکمت) از دلش بر زبانش آشکار می‌گردد (ظاهر می‌شود).

چهار چیز اندکش بسیار است: مستمندی (فقر)، درد، دشمنی و آتش.

پرستش (نیایش) ده بخش است، نه بخش در جستن [ روزی] حلال است.              1- لا تَفَرَّقوا ← لا تَتَفَرَّقوا: پراکنده نشوید

واژگان درس دوم

۱- یَجْری أَجْرُ حَفْرِ البِئرِ لِلْعَبدِ وَ هوَ فی قَبرِهِ بَعدَ مَوتِهِ. √  (پاداش کندن چاه برای بنده، در حالی که پس از مرگش در قبرش است جاری می‌شود.)

۲- أَنْزَلَ اللّهُ تِسعَهً وَ تِسعینَ جُزْءاً مِنَ الرَّحمَهِ لِلْخَلْقِ. ꭓ    (خداوند نود و نه بخش از رحمت را برای مردم فرو فرستاده است.)

۳- اَلْعِبادَهُ عَشَرَهُ أَجزاءٍ، جُزءٌ واحِدٌ فی طَلَبِ الْحَلالِ. ꭓ    (نیایش و بندگی ده بخش است، یک بخش آن در کسب حلال است.)

۴- یَجْری أَجْرُ اسْتِغفارِ الْوَلَدِ لِلْوالِدَینِ بَعدَ مَوتِهِما. √       (پاداش آمرزش خواستن فرزند برای پدر و مادر پس از مرگشان جاری می‌شود.)

۵- إنَّ طَعامَ الإِثْنَینِ لا یَکْفِی الثَّلاثَهَ. ꭓ                        (همانا غذای دو نفر برای سه نفر بس نیست.)

اِعلَموا

اَلْأَعْدادُ مِنْ واحِدٍ إلی مِئَهٍ

عددهای اصلی و ترتیبی
سعید جعفری

برای دانش افزایی و آشنای با عدد در زبان عربی این جا را کلیک کنید.

برای آگاهی بیشتر از عددهای اصلی در زبان فارسی عربی و انگلیسی این جا را کلیک کنید.

۱- ﴿ ثَلاثینَ لَیله﴾     سی شب

۲- ﴿ سَبعینَ رَجُلاً﴾     هفتاد مرد

۳- سَبعهُ أبوابٍ  هفت در

۴- ستینَ مِسکیناً  شست مسکین

۵- سِتّهِ أیّامٍ  شش روز

۶- مِئهُ حَبّهٍ      یک صد دانه

۷- أحَدَ عَشَر کَوکَباً    یازده ستاره

۸- اِثْنا عَشَرَ شَهْراً      دوازده ماه

در گروه‌های دو نفره شبیه گفت وگوی زیر را در کلاس اجرا کنید.

در گروه های دو نفره شبیه گفت وگوی زیر را در کلاس اجرا کنید.

حوار= گفتگو

(فی مَطار النّجفِ الأشرَف) = در فرودگاه نجف اشرف

سائِحٌ من إیران= گردشگری از ایرانسائِحٌ من الکویت= گردشگری از کویت
السلام علیکم. = سلام بر شماوَ عَلَیکُمُ السَّلامُ وَ رَحمَهُ اللّهِ وَ بَرَکاتُهُ. = و بر شما سلام و رحمت و برکات خداوند.
مَساءَ الْخَیرِ یا حَبیبی. =عصر بخیر ای دوستم.مَساءَ النّورِ یا عَزیزی. = عصر خوش ای عزیزم.
هَلْ حَضرَتُکَ مِنَ الْعِراقِ؟ = آیا جنابعالی عراقی ای؟لا؛ أَنَا مِنَ الْکُوَیتِ. أَ أَنتَ مِن باکِستان؟ = نه من اهل کویتم. آیا تو پاکستانی ای؟
لا؛ أَنا إیرانیٌّ. کَمْ مَرَّهً جِئتَ لِلزّیارهِ؟ = نه؛ من ایرانی ام. چند بار برای زیارت آمدی؟جِئتُ لِلْمَرَّهِ الْأُولی.؛ وَ کَمْ مَرَّهً جِئتَ أَنتَ؟ = برای بار نخست آمدم. تو چند بار آمدی؟
أَنا جِئتُ لِلْمَرَّهِ الثّانیَهِ. = برای بار دوم آمده ام.کَمْ عُمرُکَ؟ = چند سالت است؟
عُمری سِتَّهَ عَشَر عاماً. = من شانزده ساله ام.مِنْ أَیِّ مَدینَهٍ أَنتَ؟ = اهل کدام شهر هستی؟
أَنَا مِنْ مَدینَهِ جویبار فی مُحافَظَهِ مازَندَران. = من اهل شهر جویبار در استان مازندرانم.ما أَجمَلَ غاباتِ مازندران وَ طَبیعَتَها! = چه زیباست جنگل‌های مازندران و طبیعتش!
هَلْ ذَهَبْتَ إلی إیران مِنْ قَبلُ؟! = آیا قبلا به ایران رفته ای؟نَعَم؛ ذَهَبتُ لِزیارَهِ الْمامِ الرِّضا، ثامِنِ أَئِمَّتِنا. = آری، برای زیارت امام رضا (ع) هشتمین اماممان رفته ام.
کَیفَ وَجَدْتَ إیران؟ = ایران را چگونه یافتی؟إنَّ إیران بِلادٌ جَمیلهٌ جِدّاً، وَ الشَّعْبَ الْإیرانیَّ شَعبٌ مِضیافٌ. = ایران کشور بسیار زیبایی است و ملت ایران ملتی مهمان نوازند.

۱- عَشَرهٌ فی ثلاثه یُساوی ثلاثینَ. (ده در سه برابر سی می­شود.)                                                                 30 = 3 ×۱۰

۲- تِسعونَ ناقِصُ عَشَرهٍ یُساوی ثَمانینَ. (نود منهای ده برابر هشتاد می­شود.)                                                    80 = 10-90

۳- مِئَهٌ تَقسیمٌ عَلَی خَمْسَهٍ یُساوی عِشرینَ. (صد تقسیم بر پنج برابر بیست می­شود.)                                       20 = 5  ÷  100

۴- سِتَّهٌ فی أَحَدَ عَشَر یُساوی سِتَّهً وَ سِتّینَ. (شش در یازده برابر شصت و شش می­شود.)                                       66 =11× ۶

۵- خَمْسَهٌ وَ سَبعْونَ زائدُ خَمْسَهٍ وَ عِشْرینَ یُساوی مِئهً. (هفتاد و پنج بعلاوه بیست و پنج برابر صد می­شود.)       100= 25  + 75

۶- اثِنانِ وَ ثَمانونَ تقَسیمٌ عَلیَ اثنْیَنِ یُساوی واحِدا وَ أرَبعَینَ. (هشتاد و دو تقسیم بر دو برابر چهل و یک می­شود.)     41 = 2÷ ۸۲

۱- الیومُ الثانی مِنْ أَیّامِ الْأسبوعِ یَومُ الْأَحَدِ. (روز دوم از روزهای هفته روز شنبه است.)

۲- الیَوم السادس مِنْ أَیّامِ الْأسبوعِ یَومُ الْخَمیسِ. (روز ششم از روزهای هفته روز پنجشنبه است.)

۳- الفصلُ الرابع فِی السَّنَهِ الْإیرانیَّهِ فَصلُ الشِّتاءِ. (فصل چهارم در سال ایرانی فصل زمستان است.)

۴- الفصلُ الثالث فِی السَّنَهِ الْإیرانیَّهِ فَصلُ الْخَریفِ. (فصل سوم از سالهای ایرانی فصل پاییز است.)

۵- یَأْخُذُ الْفائِزُ الْأَوَّلُ جائِزَهً ذَهَبیَّهً، و الفائزُ الثانی جائزهٌ فضیّهٌ. (برنده نخست جایزه طلایی و برنده دوم جایزه نقره‌ای می‌گیرد.)

۱ زائِد: به علاوۀ ۲- ناقِص: مِنهای ۳- برای اختصار کلمهٔ «ضَرب» در «ضربٌ فی» حذف میشود. ۴- یُساوی: مساوی است

  من واحد إلی ثلاثون  
واحِداثنانثلاثهأربَعهخَمسه
سِتهسَبعهثمانیهتِسعهعَشره
أحدَعشَراثناعشَرثلاثه عشَرأربَعه عشرخَمسهعشَر
سِته عشرسَبعه عَشرثمانیه عَشرتِسعه عشرعِشرون
واحد و عِشروناثنان و عِشرونثلاثه و عِشرونأربعه و عِشرونخمسه و عِشرون
سته و عِشرونسبعه و عِشرونثمانیه و عِشرونتسعه و عِشرونثلاثونَ
 من عِشْرینَإلی تسعین 
عِشرونثلاثونأربَعونخَمسونَ
سِتّونسَبعونَثَمانونَتِسعون

(از کلمه‌های زیر واژه مناسب را در جای خالی بگذار؛ سپس جمله ها را به فارسی برگردان.)

(همانا ما نوح را به سوی قومش فرستادیم؛ پس او در میان ایشان هزار سال، پنجاه سال کم درنگ کرد.)

۲- ﴿ مَن جاءَ بِالحَسنه فله عشر أمثالُها﴾ (هر کس نیکی را آورد؛ پس برای او ده برابر مثل آن است.) / جاء بـ: آورد

(صبر بر سه گونه است: هنگام گرفتاری، صبر در عبادت و صبر از گناه.)

(نشانه‌های مؤمن پنج چیز است: پارسایی در تنهایی، صدقه دادن در کمی، بردباری هنگام گرفتاری، بردباری هنگام خشم و راستگویی هنگام ترس.)

سگ می‌تواند صدای ساعت را از فاصله چهل قدمی بشنود؟

 مورچه می‌تواند جسمی را معادل پنجاه برابر وزن خود حمل کند؟

هشتاد درصد جانداران جهان حشرات اند؟

کلاغ سی سال یا بیشتر زندگی می‌کند؟

بلندی قد زرافه شش متر است؟

۱- اَلْحادیَهَعَشَرهَ إلّا عَشر دَقائِقَ. / ده دقیقه به یازده /۱۰:۵۰

۲- اَلسّابِعَهُ وَ عِشْرونَ دَقیقَهً. /هفت و بیست دقیقه / ۰۷:۲۰

۳- اَلثّانیَهَعَشْرَهَ تَماماً. / دوازده تمام /  :12

۴- اَلسّادِسَهُ إلّا رُبْعاً. / یک ربع مانده به شش / ۵:۴۵

۵-  اَلْخامِسَهُ وَ النِّصفُ  / پنج و نیم / ۵:۳۰

 پروردگارا سینه ام را برایم بگشای و کارم را برایم آسان گردان و گره از زبانم بگشا [تا] سخنم را بفهمند.

پروردگارا، در دنیا به ما نیکی و در آخرت [نیز] نیکی بده و ما را از عذاب آتش نگاه دار.

و نماز را برپای دارید و زکات بدهید و هرچه را از کار نیک برای خودتان پیش بفرستید، نزد خدا می‌یابید.

پروردگارا، به ما صبر عطا کن و گام‌هایمان را استوار کن و ما را بر گروه کافر یاری کن.

بر اساس سلیقه ات به دنبال آیه‌ای در قرآن کریم، حدیثی در نهج الفصاحه که در آنها عدد باشد بگرد.

آزمون عربی دهم از درس یک و دو
پی دی اف درس ۲ عربی مشترک پایه دهم (المواعظ العددیه)

برای دریافت آزمون خودسنجی درس یک و دو عربی پایه دهم اینجا را بفشارید.