بایگانی برچسب: s

عربی ۱۲ مشترک: آزمون دی

آزمون دی ماه عربی دوازدهم مشترک پی دی اف
آزمون دی ماه عربی دوازدهم مشترک(واژه پرداز) ورد
آزمون دی ماه عربی دوازدهم مشترک پی دی اف
آزمون عربی دی ماه دوازدهم مشترک(واژه پرداز) ورد
آزمون عربی دوازدهم مشترک دی ماه/ طبقه بندی شده ش۱
آزمون عربی دوازدهم مشترک دی ماه/ طبقه بندی شده ش۲
سعید جعفری
بودجه بندی آزمون های دی ماه
saeedjafari
jafarisaeed

آزمون دی: علوم و فنون ۲

دانش‌آموزان ارجمند و فرهیخته!

اگر برآنید برای آزمون دی آماده شوید، بهتر است از بخش‌های ساده‌تر شروع کنید. آرایه‌ها، درسی است که به سادگی می‌توانید آن را بخوانید و به خوبی آن را بیاموزید. پس درس‌های آرایه می‌تواند آغاز مناسبی باشد. پس از آرایه‌ها به مطالعه عروض یا وزن‌شناسی بپردازید. بیشتر بارم آزمون از همین دو بخش آرایه‌ها و عروض است. بخش تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی از دو بخش پیشین دشوارتر است و حفظی؛ همچنین نمره کمتری دارد؛ امکان طرح پرسش از خط به خط تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی وجود دارد. پس بهتر است بند به بند درس‌های حفظی را بخوانید، سپس به پرسش‌های طرح شده آن بند پاسخ دهید تا به درس‌های حفظی چیره شوید.

سعید جعفری
سعید جعفری دبیر فارسی، عربی و انگلیسی
شمارک بندی علوم یازدهم

آزمون دی: فارسی۲

saeedjafari
jafarisaeed
شمارک بندی
بارم بندی

آزمون دی: فارسی۱

saeedjafari
jafarisaeed
شمارک بندی
بارم بندی