الدرس الثانی: المواعظ العددیه من رسول الله

سَبْعٌ یَجْری للِعَبْدِ أجَرُهُنَّ وَ هوَ فی قبرِهِ بعَدَ مَوتِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْما، أوَ أجرَی نهَرا، أو حَفَرَ بِئرا، أو غَرَسَ نَخْلاً، أوَ بَنَی مَسجِدا، أو وَرَّثَ مُصْحَفا، أو ترَکَ وَلَدا یَستَغفِرُ لَهُ بَعدَ مَوتِهِ.
ترجمه: پاداش هفت [چیز] در حالی که پس از مرگش در گورش است برای بنده جاری است: هر کس دانشی را یاد داد، یا جویی را روان کرد، یا چاهی را کَند، یا نخلی را کاشت، یا مسجدی ساخت، یا قرآنی به ارث گذاشت، یا فرزندی به جا نهاد که پس از مرگش برایش درخواست آمرزش کند.
جَعَلَ اللّهُ الرَّحْمَهَ مِئَهَ جُزءٍ، فَأَمْسَکَ عِندَهُ تِسعَهً وَ تِسعینَ جُزءاً وَ أَنزَلَ فی الْأرضِ جُزءاً واحِداً، فَمِنْ ذٰلِکَ الْجُزءِ یَتَراحَمُ الْخَلْقُ.
ترجمه: خدا مهربانی (رحمت) را صد بخش قرار داد و نود و نه بخش را نزد خود بگرفت و یک بخش را در زمین فرود آورد، از همان بخش آفریدگان به هم مهربانی می ورزند.
إِنَّ طَعامَ الْواحِدِ یَکْفِی الإثْنَینِ، وَ طَعامَ الإثْنَینِ یَکْفِی الثَّلاثَهَ وَ الْأربَعَهَ، کُلوا جَمیعاً وَ لا تَفَرَّقوا، فَإِنَّ الْبَرکَهَ مَعَ الْجَماعَهِ.
ترجمه: قطعاً خوراک یک تن برای دو تن بسنده است و خوراک دو تن برای سه تن و چهار تن بس است، همه با هم بخورید و پراکنده نشوید؛ زیرا برکت با جماعت است.
اثِنانِ خیر مِن واحِدٍ وَ ثلَاثهَ خیَر مِنِ اثنْیَنِ وَ أربعَهٌ خیَر مِن ثلَاثهَ؛ فَعَلیَکُم باِلْجَماعهَ.
ترجمه: دو تن از یک تن بهتر و سه تن از دو تن بهتر و چهار تن از سه تن بهتر است؛ بر شما لازم است در جمع باشید.
مَن أَخلَصَ لِلّهِ أَربَعینَ صَباحاً، ظَهَرَتْ یَنابیعُ الْحِکمَهِ مِنْ قَلبِهِ عَلَی لِسانِهِ.
ترجمه: هرکس چهل بامداد برای خدا خالص شد. (پاکی نیّت ورزید / خالص شود) چشمه های دانش (حکمت) از دلش (قلبش) بر زبانش آشکار شود (ظاهر شود) .
أَرْبَعَهٌ قَلیلُها کَثیرٌ: الْفَقرُ وَ الْوَجَعُ وَ الْعَداوَهُ وَ النّارُ.
ترجمه: چهار چیز اندکش بسیار است: مستمندی (فقر)، درد، دشمنی و آتش.
اَلْعِبادَهُ عَشَرهُ أَجزاءٍ تِسعَهُ أَجزاءٍ فِی طَلَبِ الْحَلالِ.
ترجمه: پرستش (عبادت) ده بخش است، نُه بخش در جستن (طلب) حلال است.
إذا کانَ اثْنانِ یَتَناجَیانِ فَلا تَدْخُلْ بَینَهُما.
ترجمه: هرگاه دو تن در گوشی راز می گفتند میانشان داخل نشو.
اعداد عربی
عملیات حسابی
مِن عِشْرینَ إلَی تِسْعینَ
عِشْرونَ ثلاثون أرْبَعونَ خَمْسونَ
ستون سَبْعونَ ثمانون تِسْعونَ
عدد های اصلی و ترتیبی

برای دانش افزایی و آشنای با عدد در زبان عربی این جا را کلیک کنید.

برای آگاهی بیشتر از عددهای اصلی در زبان فارسی عربی و انگلیسی این جا را کلیک کنید.

التمرین الأول: اکتب العملیات الحسابیه التالیه بالأعداد کالمثال.

(+ زائد )( – ناقص) (×ضرب فی)(÷ تقسیم علی)

۱- عشره فی ثلاثه یساوی ثلاثین.                                                 30=3 ×۱۰

۲- تسعون ناقص عشره یساوی ثمانین.                                         80= 10-90

۳- مئه تقسیم علی خمسه یساوی عشرین.                                       20=5/100

۴- سته فی أحد عشر یساوی سته و ستین.                                         66=11×۶

۵- خمسه و سبعون زائد خمسه و عشرین یساوی مئه.                    100=25+75

۶ . اثنان و ثمانون تقسیم علی اثنین یساوی واحدا و أربعین.                 41=2÷۸۲

التمرین الثّانی: اکتب فی الفراغ عددا ترتیبیا مناسبا.

۱- الیوم الثانی. من أیام الأسبوع یوم الأحد.

۲- الیوم السادس . من أیام الأسبوع یوم الخمیس.

۳- الفصل الرابع فی السنه الإیرانیه فصل الشتاء .

۴- الفصل الثالث فی السنه الإیرانیه فصل الخریف.

۵- یأخذ الفائز الأول جائزه ذهبیه و الفائز الثانی جائزه فضیه.