الدرس الثانی: المواعظ العددیه من رسول الله

سَبْعٌ یَجْری للِعَبْدِ أجَرُهُنَّ وَ هوَ فی قبرِهِ بعَدَ مَوتِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْما، أوَ أجرَی نهَرا، أو حَفَرَ بِئرا، أو غَرَسَ نَخْلاً، أوَ بَنَی مَسجِدا، أو وَرَّثَ مُصْحَفا، أو ترَکَ وَلَدا یَستَغفِرُ لَهُ بَعدَ مَوتِهِ.

ترجمه: پاداش هفت [چیز] در حالی که پس از مرگش در گورش است برای بنده جاری است: هر کس دانشی را یاد داد، یا جویی را روان کرد، یا چاهی را کَند، یا نخلی را کاشت، یا مسجدی ساخت، یا قرآنی به ارث گذاشت، یا فرزندی به جا نهاد که پس از مرگش برایش درخواست آمرزش کند.

جَعَلَ اللّهُ الرَّحْمَهَ مِئَهَ جُزءٍ، فَأَمْسَکَ عِندَهُ تِسعَهً وَ تِسعینَ جُزءاً وَ أَنزَلَ فی الْأرضِ جُزءاً واحِداً، فَمِنْ ذٰلِکَ الْجُزءِ یَتَراحَمُ الْخَلْقُ.

ترجمه: خدا مهربانی (رحمت) را صد بخش قرار داد و نود و نه بخش را نزد خود بگرفت و یک بخش را در زمین فرود آورد، از همان بخش، مردم به هم مهربانی می‌ورزند.

إِنَّ طَعامَ الْواحِدِ یَکْفِی الإثْنَینِ، وَ طَعامَ الإثْنَینِ یَکْفِی الثَّلاثَهَ وَ الْأربَعَهَ، کلوا جَمیعاً وَ لا تَفَرَّقوا، فَإِنَّ الْبَرکَهَ مَعَ الْجَماعَهِ.

ترجمه: قطعاً خوراک یک تن برای دو تن بسنده است و خوراک دو تن برای سه تن و چهار تن بس است، همه با هم بخورید و پراکنده نشوید؛ زیرا برکت با جماعت است.

اثِنانِ خیر مِن واحِدٍ وَ ثلَاثهَ خیَر مِنِ اثنْیَنِ وَ أربعَهٌ خیَر مِن ثلَاثهَ؛ فَعَلیَکُم باِلْجَماعهَ.

ترجمه: دو تن از یک تن بهتر و سه تن از دو تن بهتر و چهار تن از سه تن بهتر است؛ بر شما لازم است در جمع باشید.

مَن أَخلَصَ لِلّهِ أَربَعینَ صَباحاً، ظَهَرَتْ یَنابیعُ الْحِکمَهِ مِنْ قَلبِهِ عَلَی لِسانِهِ.

ترجمه: هر کس چهل بامداد برای خدا خالص شود. (پاکی نیّت ورزد) چشمه‌های دانش (حکمت) از دلش (قلبش) بر زبانش آشکار می‌گردد (ظاهر می‌گردد).

أَرْبَعَهٌ قَلیلُها کَثیرٌ: الْفَقرُ وَ الْوَجَعُ وَ الْعَداوَهُ وَ النّارُ.

ترجمه: چهار چیز اندکش بسیار است: مستمندی (فقر)، درد، دشمنی و آتش.

اَلْعِبادَهُ عَشَرهُ أَجزاءٍ تِسعَهُ أَجزاءٍ فِی طَلَبِ الْحَلالِ.

ترجمه: پرستش (عبادت) ده بخش است، نه بخش در جستن (طلب روزی) حلال است.

إذا کانَ اثْنانِ یَتَناجَیانِ فَلا تَدْخُلْ بَینَهُما.

ترجمه: هرگاه دو تن در گوشی راز می‌گفتند میانشان داخل نشو.

عیّن الصحیح و الخطأ حسب نَص الدرس: (درست و نادرست را بر حسب متن درس مشخص کن.)

۱- یجری أجر حفر البئر للعبد و هو فی قبره بعد موته. √

۲- أنزل الله تسعه و تسعین جزءا من الرحمه للخلق. ꭓ

۳- یجری أجر استغفار الولد للوالدین بعد موتهما. √

۴- إن طعام الإثنین لا یکفی الثلاثه.   ꭓ

۵- یغفر الله الشرک لأنه ظلم صغیر. ꭓ

اعداد عربی
عملیات حسابی
عددهای اصلی و ترتیبی

برای دانش افزایی و آشنای با عدد در زبان عربی این جا را کلیک کنید.

برای آگاهی بیشتر از عددهای اصلی در زبان فارسی عربی و انگلیسی این جا را کلیک کنید.

اختبر نفسک: ترجم إلی الفارسیه. (خودت را بیازما: به فارسی ترجمه کن)

۱- ﴿ ثلاثین لیله﴾ الأعراف: ۱۴۲   سی شب

۲- ﴿ سبعین رجلا﴾ الأعراف: ۱۵۵   هفتاد مرد

۳- سبعه أبواب  هفت در

۴- ستین مسکینا  شست مسکین

۵- سته أیام  شش روز

۶- مئه حبّه البقره ۲۶۱   یک صد دانه

در گروه های دو نفره شبیه گفت وگوی زیر را در کلاس اجرا کنید.

حوار= گفتگو

(فی مطار النجف الأشرف) = در فرودگاه نجف اشرف

سائح من إیران= گردشگری از ایرانسائح من الکویت= گردشگری از کویت
السلام علیکم. = سلام بر شماو علیکم السلام و رحمه الله و برکاته = و بر شما سلام و رحمت و برکات خداوند.
مساء الخیر یا حبیبی. =عصر بخیر ای دوستم.مساء النور یا عزیزی. =عصر بخیر ای عزیزم.
هل حضرتک من العراق؟ =آیا جنابعالی اهل عراق هستی؟لا؛ أنا من الکویت. أ أنت من باکستان؟
=نه من اهل کویت هستم. آیا تو اهل پاکستان هستی؟
لا؛ أنا إیرانی. کم مره جئت للزیاره؟ =نه من ایرانی ام. چند بار برای زیارت آمدی؟جئت للمره الأولی؛ و کم مره جئت أنت؟ =برای بار اول آمدم. و تو چند بار آمدی؟
أنا جئت للمره الثانیه. = من برای بار دوم آمده ام.کم عمرک؟ = چند سالت است؟
عمری سته عشر عاما. = سن من شانزده سال است.من أی مدینه أنت؟ =اهل کدام شهر هستی؟
أنا من مدینه جویبار فی محافظه مازندران.
= من اهل شهر جویبار در استان مازندران هستم.
ما أجمل غابات مازندران و طبیعتها! =چه زیباست جنگل های مازندران و طبیعتش!
هل ذهبت إلی إیران من قبل؟! =آیا قبلا به ایران رفته ای؟نعم؛ ذهبت لزیاره الإمام الرضا، ثامن أئمتنا.
= بله، برای زیارت امام رضا (ع) هشتمین اماممان رفته ام.
کفی وجدت إیران؟ =ایران را چگونه یافتی؟إن إیران بلاد جمیله جدا، والشعب الإیرانی شعب مضیاف.
= ایران کشور بسیار زیبایی است  ملت ایران ملتی مهمان نوازند.

۱- سائح: گردشگر ۲- ما أجمل: چه زیباست! ۳- شعب: ملت ۴- مضیاف: مهمان دوست

التمرین الأول: اکتب العملیات الحسابیه التالیه بالأعداد کالمثال. (عملیات ریاضی زیر را با اعداد مانند مثال بنویس.)

(+ زائد )( – ناقص) (×ضرب فی)(÷ تقسیم علی)

۱- عشره فی ثلاثه یساوی ثلاثین. (ده در سه برابر سی است.)                                                         30=3 ×۱۰

۲- تسعون ناقص عشره یساوی ثمانین. (نود منهای ده برابر هشتاد است.)                                         80= 10-90

۳- مئه تقسیم علی خمسه یساوی عشرین. (صد تقسیم بر پنج برابر بیست است.)                                   20=5/100

۴- سته فی أحد عشر یساوی سته و ستین. (شش در یازده برابر شصت و شش است.)                                  66=11×۶

۵- خمسه و سبعون زائد خمسه و عشرین یساوی مئه. (هفتاد و پنج بعلاوه بیست و پنج برابر صد است.)       100=25+75

۶ . اثنان و ثمانون تقسیم علی اثنین یساوی واحدا و أربعین. (هشتاد و دو تقسیم بر دو برابر چهل و یک است.) ۴۱=۲÷۸۲

التمرین الثّانی: اکتب فی الفراغ عددا ترتیبیا مناسبا. (در جای خالی عدد مناسب بنویس.)

۱- الیوم الثانی من أیام الأسبوع یوم الأحد. (روز دوم از روزهای هفته روز شنبه است.)

۲- الیوم السادس من أیام الأسبوع یوم الخمیس. (روز ششم از روزهای هفته روز پنجشنبه است.)

۳- الفصل الرابع فی السنه الإیرانیه فصل الشتاء . (فصل چهارم در سال ایرانی فصل زمستان است.)

۴- الفصل الثالث فی السنه الإیرانیه فصل الخریف. (فصل سوم از سالهای ایرانی فصل پاییز است.)

۵- یأخذ الفائز الأول جائزه ذهبیه و الفائز الثانی جائزه فضیّه. (برنده نخست جایزه طلایی و برنده دوم جایزه نقره ای می گیرد.)

اَلتمرین الثّالث: اکتب فی الفراغات أعداداً مناسبه. (در جاهای خالی عددهای مناسب بنویسید.)

  من واحد إلی ثلاثون  
واحداثنانثلاثهأربعهخمسه
ستهسبعهثمانیهتسعهعشره
أحدعشراثناعشرثلاثه عشرأربعه عشرخمسهعشر
سته عشرسبعه عشرثمانیه عشرتسعه عشرعشرون
واحد و عشروناثنان و عشرونثلاثه و عشرونأربعه و عشرونخمسه و عشرون
سته و عشرونسبعه و عشرونثمانیه و عشرونتسعه و عشرونثلاثون
 من واحدإلی تسعین 
عشرونثلاثونأربعونخمسون
ستّونسبعونثمانونتسعون

التمرین الرابع: ضع فی الفراغ کلمه مناسبه من الکلمات التالیه. «کلمتان زائدتان.» (در جای خالی از کلمه های زیر کلمه مناسب را بگذارید.)

عشر / مئه / خمس / عشرین / خمسین/ ثلاثه

۱- ﴿وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِیهِمْ أَلْفَ سَنَهٍ إِلاَّ خمسین عاماً﴾ العنکبوت: ۱۴

(همانا ما نوح را به سوی قومش فرستادیم؛ پس او در میان ایشان هزار سال، پنجاه سال کم درنگ کرد.)

۲- ﴿ مَن جاءَ بِالحَسنه فله عشر أمثالُها﴾ (هر کس نیکی را آورد؛ پس برای او ده برابر مثل آن است.) / جاء بـ: آورد

۳- اَلصبر ثلاثه صبر عنْد الْمصیبَه، و صبر علی الطاعه و صبر عن المعصیه.

(صبر بر سه گونه است: هنگام گرفتاری، صبر در عبادت و صبر از گناه.)

۴- علامات الْمؤمن خمس اَلْورع فی الْخلْوه، و الصدقه فی الْقلّه و الصبر عند المصیبه و الحلم عند الغضب و الصدق عند الخوف.

(نشانه های مؤمن پنج چیز است: پارسایی در تنهایی، صدقه دادن در کمی، بردباری هنگام گرفتاری، بردباری هنگام خشم و راستگویی هنگام ترس.)

۱- أرسلنا: فرستادیم ۲- لبث: درنگ کرد ۳- جاء بـ: آورد ۴- حلم: بردباری

اَلتمرین الخامس: ترجم العبارات التالیه. هل تعلم أن … (عبارت های زیر را ترجمه کنید. آیا می دانی که … .)

۱- … الکلب یقدرُ علی سماع صوت الساعه من مسافه أربعین قدماً؟

سگ می تواند صدای ساعت را از فاصله چهل قدمی بشنود؟

۲- … النملهُ تقدر علی حمل شیء یفوقُ وزنها خمسین مرهً؟

 مورچه می تواند جسمی را معادل پنجاه برابر وزن خود حمل کند؟

۳- … ثمانین فی المئه من موجودات العالم حشرات؟

هشتاد درصد موجودات جهان حشرات اند؟

۴- … طولُ قامه الزرافه سته أمتار؟ (أمتار: جمع متر)

بلندی قد زرافه شش متر است؟

۵- … الغرابُ یعیش ثلاثین سنهٍ أو أکثر؟

کلاغ سی سال یا بیشتر زندگی می کند؟

اَلتمرین السادس: اکتب الساعه بالأرقام. (ساعت را به رقم بنویسید.)

۱- الحادیه عشره إلا عشر دقائق. / ده دقیقه به یازده /۱۰:۵۰

۲- السابعه و عشرون دقیقه. /هفت و بیست دقیقه / ۰۷:۲۰

۳- الثانیه عشره تماما. / دوازده تمام /  :12

۴- السادسه إلا ربعا. / یک ربع مانده به شش / ۵:۴۵

۵-  الخامسه و النصفین  / پنج و نیم / ۵:۳۰

۱- سماع: شنیدن ۲- نَمله: مورچه ۳- یفوق: بالاتر است از

أنوار القرآن

کَمّل الفراغات فی الترجمه الفارسیه. (جاهای خالی را در ترجمه فارسی کامل کنید.)

۱- ﴿رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ یَسِّرْ لِی أَمْرِی وَ احْلُلْ عُقْدَهً مِنْ لِسانِی یَفْقَهُوا قَوْلِی﴾ طه: ۲۵ إلی ۲۸

 پروردگارا سینه ام را برایم بگشای و کارم را برایم آسان گردان و گره از زبانم بگشا [تا] سخنم را بفهمند.

۲- ﴿رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ﴾ البقره: ۲۰۱

پروردگارا، در دنیا به ما نیکی و در آخرت [نیز] نیکی بده و ما را از عذاب آتش نگاه دار.

۳- ﴿وَ أَقِیمُوا الصَّلاهَ وَ آتُوا الزَّکاهَ وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ البقره: ۱۱۰

و نماز را برپای دارید و زکات بدهید و هرچه را از کار نیک برای خودتان پیش بفرستید، نزد خدا می یابید.

۴- ﴿رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَیْنا صَبْراً وَ ثَبِّتْ أَقْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْکافِرِینَ ﴾ البقره: ۲۵۰

پروردگارا، به ما صبر عطا کن و گام هایمان را استوار کن و ما را بر گروه کافر یاری کن.

اِبْحَثْ عَنْ آیَهٍ واحِدَهٍ فِی الْقُرآنِ الْکَریمِ وَ حَدیثٍ واحِدٍ فی نَهجِ الْفَصاحَهِ فیهِما عَدَدٌ عَلی حَسَبِ ذَوقِکَ.

ترجمه: بر حسب سلیقه ات به دنبال آیه ای در قرآن کریم، حدیثی در نهج الفصاحه بگرد که در آنها عدد باشد.

﴿ فاقرؤوا ما تیسّر من القرآن﴾ المزمل: ۲۰

ترجمه: پس آنچه [برایتان] میسر است از قرآن بخوانید.

پی دی اف درس ۲ عربی مشترک پایه دهم

برای دریافت آزمون خودسنجی درس یک و دو عربی پایه دهم اینجا را بفشارید.