بایگانی برچسب: s

نیایش: علوم و فنون ادبی ۳

◙ ای خدا، ای خالق بی چون و چند، توفیقت را آن چنان شامل حال ما فرما که به نشستن در زیر درخت خلقت و به سیر و سیاحت در شاخ و برگ شکوفه‌های آن قناعت نورزیم، وظیفه بشناسیم و گام در آن برداریم، راهی پر سنگلاخ و تاریک و مخالف خودپرستی؛ امّا رو به حق و حقیقت. 

◙ ای خدا، ما انسان‌های کوته بین را به آن خوشبختی که در نهاد ما به ودیعت نهاده ای، آگاه نموده و به منبع بی نهایت جوشان ایمان که در اعماق وجود ما به جهت عدم توجه به آن راکد مانده است، مطلع فرما.

◙ پروردگارا، ما را موفق بدار که هرگز در زندگانی، به ناملایماتی که روح ما را متلاشی می کند، مبتلا نشویم. در ناملایماتی که مقدّر فرموده ای، صبر و تحمل به ما عنایت فرما.

◙ پروردگارا، طعم هدف زندگی را در این دنیا بر ما بچشان. پروردگارا، دانشی بر ما عطا فرما که صیقل دهنده روح و تقویت کننده روح ما باشد. 

◙ پروردگارا، ما را از پیروان آنان که صدای حق را در این تاریخ، طنین انداز کرده اند، قرار بده.

◙ خدایا لذت ابدی نماز را بر ما قابل دریافت بفرما.

سعید جعفری
سعید جعفری
سعید جعفری
سعید جعفرری دبیر فارسی، عربی و انگلیسی
سعید جعفری
سعید جعفری
علوم ۳ بیسترس سعید جعفری
سعید جعفری