بایگانی برچسب: s

فرهنگ واژه‌های پارسی در دیگر زبان‌ها

طبل

این واژه در زبان عربی احتمالا از ریشه تنبک و خمبک و خنبک است، زیرا ساز طبل و تنبک از خمره و خم کوچکی ساخته شده است.

درآمد به شورش دم گاودم / به خمبک زدن خام رویینه خم (شرف نامه نظامی)