بایگانی برچسب: s

سال آموزشی ۹۹-۹۸

دانش آموزان ارجمند از تعطیلی های پیش آمده بهره مند شوید و خود را برای آزمونک میان ترم آماده کنید.

شبکه تلگرامی: Js_ir@

اینستاگرام: jafari.saeed.ir

تدریس خصوصی برای درس فارسی؛ عربی و علوم و فنون ادبی: ۰۹۳۷۶۷۹۷۸۵۲