بایگانی برچسب: s

علوم و فنون ادبی (۳)

سعید جعفری
دبیرستان طوس
saeedjafari

شبکه تلگرامی: Js_ir@

اینستاگرام: jafari.saeed.ir

زمان تدریس کتاب علوم و فنون ادبی ۲، ۲ ساعت در هفته و نوع آزمون کتبی است.

نشانی فیلمهای سعید جعفری در آپارات

https://www.aparat.com/jafarisaeed

تدریس خصوصی برای درس فارسی؛ عربی و علوم و فنون ادبی: ۰۹۳۷۶۷۹۷۸۵۲