بایگانی برچسب: s

الدرس الأول: قیمه العلم (بخش۱)

۱- اَلْعالِمُ بِلا عَمَلٍ کَالشَّجَرِ بِلا ثَمَرٍ. (دانای بی عمل مانند درخت بی میوه است.)

۲- حُسْنُ السُّؤالِ نِصْفُ الْعِلْم. (خوبی پرسش نیمی از دانش اشت.)

۳- مُجالَسَهُ الْعُلَماءِ عِبادَهٌ. (همنشینی با دانشمندان عبادت است.)

۴- طَلَبُ الْعِلْمِ فَریضَهٌ. (خواستن دانش واجب دینی است.)

۵- آفَهُ الْعِلْمِ النِّسْیانُ. (آفت دانش فراموشی است.)

سعید جعفری
سعید جعفری
سعید جعفری
سعید جعفرری دبیر فارسی، عربی و انگلیسی
سعید جعفری
سعید جعفری