فرهنگ وزن شعر پارسی

وزنهای پرکاربرد فارسی

برای آشنایی با شیوه یافتن وزن شعر پارسی اینجا را کلیک کنید.

وزن های پرکاربرد

وزن شعرهای کهن پارسی

۱- بسیط

۲- جدید

۳- خفیف

۴- رجز

۵- رمل

فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن

همه سرسبزی سودای رخش می‌خواهم   / که همه عمر من اندر سر این سودا شد

۶- سریع

۷- طویل

۸- قریب

۹- کامل

۱۰- متدارک

۱۱- متقارب

۱۲- مجتث

۱۳- مدید

۱۴- مدید

۱۵- مشاکل

۱۶- مضارع

۱۷- مقتضب

۱۸- منسرح

۱۹- وافر

۲۰- هزج

وزن شعرهای نیمایی

مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن

چندین هزار قرن / از سرگذشت «عالم» و «آدم» گذشته است / وین کهنه آسیای گران‌سنگ آسمان / ـ بی‌اعتنا به ناله قربانیان خویش ـ / آسوده گشته است. (فریدون مشیری)

فاعلاتن …

در کجای این فضای تنگ بی آواز / من کبوترهای شعرم را دهم پرواز؟ (فریدون مشیری)

فاعلاتُ …

می تراود از سکوت دلپذیرشان، / بهترین ترانه، / بهترین سرود! (فریدون مشیری)

فعلاتن ….

قفسی باید ساخت / هر چه در دنیا گنجشک و قناری هست / با پرستوها و کبوترها، / همه را باید یک جا به قفس انداخت / روزگاری است که پرواز کبوترها / در فضا ممنوع است (فریدون مشیری)