علوم و فنون ادبی (۱)

تخت جمشید-شیر و گاو

کماندار

نشانی فیلمهای سعید جعفری در آپارات

https://www.aparat.com/jafarisaeed

زمان تدریس این کتاب، ۲ ساعت در هفته و نوع آزمون نوشتاری است.

اینستاگرام: jafari.saeed.ir

شبکه تلگرامی: JS_ir@

تدریس خصوصی برای درس فارسی؛ عربی و علوم و فنون ادبی: ۰۹۳۷۶۷۹۷۸۵۲

سعید جعفری
آموزگاری سعید جعفری
سعید جعفری