علوم و فنون ادبی (۱)

تخت جمشید-شیر و گاو

کماندار

ستایش

درس یکم

درس چهارم

درس هشتم

درس یازدهم

درس پنجم

درس نهم

درس دوازدهم

درس دوم

درس سوم

درس ششم

آزمون دی ماه

نیایش

درس هفتم

درس دهم

آزمون خرداد و شهریور

زمان تدریس این کتاب، ۲ ساعت در هفته و نوع آزمون کتبی است.

اینستاگرام: jafari.saeed.ir

شبکه تلگرامی: Js_ir@

تدریس خصوصی برای درس فارسی؛ عربی و علوم و فنون ادبی: ۰۹۳۷۶۷۹۷۸۵۲