عربی (۲)

نشانی فیلمهای سعید جعفری در آپارات

https://www.aparat.com/jafarisaeed

تدریس خصوصی برای درس فارسی؛ عربی و علوم و فنون ادبی: ۰۹۳۷۶۷۹۷۸۵۲

سعید جعفری
آموزگاری سعید جعفری
عربی ۲ هشتک امتحان(سعید جعفری)