وزن های پرکاربرد شعر فارسی

vazn

وزنهای پرکاربرد فارسی بر پایه کتابهای قدیمی آموزش و پرورش

[googlepdf url=”https://www.jafarisaeed.ir/wp-content/uploads/2018/11/vazn-e-porkarbord.pdf” download=”Download” width=”600″ height=”800″]