جدول ضمیر در فارسی و عربی

[googlepdf url=”https://www.jafarisaeed.ir/wp-content/uploads/2018/06/جدول-ضمایر-و-تطبیق.pdf” download=”Download” width=”100%” height=”600″]

ضمیر در عربی

ضمیر در عربی