تماس با ما

سعید جعفری
سعیدجعفری
جعفری سعید

تلگرام: ۰۹۳۷۶۷۹۷۸۵۲   همراه: ۰۹۱۲۰۹۲۰۰۹۱

دورگو: ۰۲۱۶۶۴۰۳۹۳۵  شبکه تلگرامی: JS_ir@

اینستاگرام: jafari.saeed.ir

پیام نگار: saeedjafari_77@yahoo.com

ویدئوهای سعید جعفری در آپارات

https://www.aparat.com/jafarisaeed