فرهنگ برابریاب

در این بخش برابرهایی برای وامواژه های فارسی پیش کش فارسی جویان می شود:

ماژیک: روان نگار / آکنه: رخ جوش / پاستا: خمیراک / ویدیوپروژکتور: نماافکن / کانتینر: بارگنج / تریلی:  هجده چرخ /بلوتوث: دندان آبی / موس: موشی / پدموس: زیرموشی / چیپس:  برگک / دسر: پی غذا، دندان مز/ پیرکس: نسوز / هدفون: دوگوشی / تبلت: رایانک دستی / رستوران: خورش سرا، خورش خانه، خورش سرا، غذا خوری / تستر: برشتار / کنترلر: دورفرمان / آیرودینامیک: بادگریز / التیماتوم:‌ زنهاره (فرهنگستان) / تخفیف: بهاکاست / کازینو: شبکده / مبایعه نامه: فروش‌نامه / سکس: کامش / کاباره: شبکده / کازینو: قمارکده / اشاره: نمونش / شوخنامه: کمدی(فرهنگستان) / لیدر: گردشبر / محل ملاقات: دیدارگاه / رستوران: غذاخوری؛ خورشکده / غذا: خوالی؛ خورش؛ خوراک، خوراکی / املت: گوجه نیمرو / معمار: مهراز / شنل: دوش انداز، دوش آویز / لابی: سرسرا، زیست / شِر کردن: همرسانی، همرسانش / ضعیف: ناتوان، سست / اینترنت: تاراندر /

—–

فراپیوند Hyperlink سرآیند header صورتک Emoticon
زیرخط underline پیوست attachment سو نما navigator
شبکده nightclub همرسانی share پیشخوان dashboard
همرسانش share به روزرسانی update تاراندر internet
موشی mouse