سال آموزشی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

  سعید جعفری
  علوم ۳ بیسترس
  سعید جعفری/ شب امتحان
  سعید جعفری

  شبکه تلگرامی: JS_ir@

  اینستاگرام: jafari.saeed.ir

  تدریس خصوصی برای درس فارسی؛ عربی و علوم و فنون ادبی: ۰۹۳۷۶۷۹۷۸۵۲

  تبلیغ پذیرفته می شود: ۹۳۷۶۷۹۷۸۵۲

  رایانامه
  رخنامه
  آپارات
  یوتیوب
  تلگرام
  واتس آپ
  دمنگار