بایگانی دسته: دسته‌بندی نشده

سال آموزشی ۹۷-۹۸

دانش آموزان ارجمند آزمون های دی ماه فرارسیده است. در این دو هفته برآیند کوشش شما ارزشیابی می شود. پس همه کوشش خود را به کار آورید.